Hlavní město Praha


Dlouhá cesta od četnictva k policii (1.9. – 20.12. 2018)

Dlouhá cesta od četnictva k policii (1.9. – 20.12. 2018)

Seznámíte se s historii četnictva a policie na našem území. Prohlédnete si stejnokroj čes. četnictva, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století, nahlédnete do dobové četnické stanice. Dozvíte se jak to bylo s činností bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava , ale i při nuceném nasazení v Německu a jakou měrou příslušníci policie a četnictva zasáhly do dění v květnovém povstání a v odboji jako takovém. Zjistíte, jak to bylo se vznikem SNB - Sboru národní bezpečnosti, jakou měli techniku příslušníci StB. Seznámíte se ale také s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární službou, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z URN - Útvaru rychlého nasazení. Nedílnou součástí je také dopravní policie a její vývoj od roku 1919. Kluky i holky zaujme historie a vývoj naší kriminalistiky a nejzajímavější vyřešené ale i nevyřešené případy za posledních 100 let. V druhé polovině programu se zaměříme při procházce na rozvoj Prahy v letech 1918 až po současnost a ukážeme si významná místa spojená se vznikem Republiky.

Cena při min. počtu 30 platících + 2 - 3 ped. dozory zdarma

Cena: 130 Kč

Mám zájem se zúčastnit !
9 + 4 =