Setkání s Prahou

Hlavní město Praha


Republika a její historie

Republika a její historie

Program je zaměřený na návštěvu míst v Praze, které ovlivnily vznik a již stoleté trvání republiky v historických souvislostech. 

Podíváte se na výstavu, která zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost (vznik ČSR v roce 1918,období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později,vznik československé federace v roce 1968, pád komunismu v roce 1989). V souvislosti s tím uvidíte také poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem nebo významné státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu apod.

Následovat bude procházka městem - Obecní dům - podpis zákona číslo 1, kterým se nová republika ustanovila, Václavské náměstí, Rudolfinum - v roce 1920, 1927 a 1934 zde byl zvolen prezidentem Republiky československé T.G. Masaryk, památník Jana Palacha ......

Program je určený pro 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu)

                              pro II. stupeň Zš a SŠ

 

 

 

Cena: 140,- Kč Kč

Mám zájem se zúčastnit !
7 + 4 =