Setkání s Prahou

Hlavní město Praha


Doteky státnosti

Doteky státnosti

Začátek programu je na Pražském hradě, kde se na tématické výstavě seznámíte se stáními symboly a jejich historii. Naším cílem je ukázat žákům a studentům že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život. Součástí výstavy je i klenotnice, v níž jsou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se  pravidelně obměňují. Mezi významné exponáty patří kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře. Součástí programu je také tématická procházka po místech, které jsou úzce spjaty s historií od vzniku Československa. Program je přizpůsobený různým věkovým skupinám.

Délka programu cca 4 hodiny

Určeno pro 4. a 5. třídu základní škola, II. stupeň Zš, střední školy

Termín: březen - říjen 2018

Cena: 140 Kč

Mám zájem se zúčastnit !
7 + 4 =