Setkání s Prahou

Hlavní město Praha


Zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od součastnosti až do 10. století

Zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od součastnosti až do 10. století

Program začíná na Pražském hradě, kde navštívíte výstavu a před vašima očima se odehrají dramata, která formovala český stát. Připomenete si události, které jste prožili nebo je znáte z vyprávění svých rodičů či prarodičů nebo jste se o nich učili ve škole. Postupujete tedy proti toku času od událostí téměř současných až po ty dávno minulé.Poznáte zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od  současnosti až do 10. století. Stěžejním exponátem a vrcholem výstavy, je tzv. Vladislavovo privilegium z r. 1158, nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu (Císař Fridrich I. povoluje českému vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku (královskou korunu), Řezno, 18. ledna 1158). Projdete labyrintem dějin na jehož pozadí se promítají obrazy, které vás prostřednictvím starých legend, zavedou do dob ještě starších – Cyril a Metoděj, kněžna Libuše, Přemysl Oráč, sv. Václav. Po prohlídce výstavy si z vyhlídky Pražského hradu  ukážeme Vyšehrad, dále místa husitských válek, podíváme se na místo vzniku pražské university. Projdeme místy, kde působili jezuité, připomeneme si události roku 1848. Zastavíme se u Obecního domu v Praze, který vstoupil dvakrát do historie československé státnosti: 28.října 1918 zde byla vyhlášena samostatnost Československa a v  listopadu 1989 zde proběhla první setkání dosavadní komunistické vlády s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Připomeneme si ale také smutné události II. světové války.

Termín: únor, březen, duben, květen, červen 2018  

!!!sleva na program 20,-Kč od 12.2. - 23. 2. 2018  při min. počtu 40 platících + 3 ped. dozory zdarma!!!

Určeno pro: 4. a 5. třídu ZŠ, II. stupeň Zš, střední školy

Cena: 140 Kč

Mám zájem se zúčastnit !
8 + 2 =