Hlavní město Praha


Střípek staré Prahy - Židovské město

Střípek staré Prahy - Židovské město

Křivolaké uličky Josefova na Starém městě, které dodnes dýchají tajemnem. Centrum významných památek a místo, kde se zrodila pověst o Golemovi. Seznámíme se s historií tolik zatracovaného židovského národa. Při procházce navštívíme Maiselovu synagoru, kde je umístěná expozice "Židé v českých zemích od 10. - 18. století.Pinkasova synagoga je druhou nejstarší dochovanou synagogou v Praze. Podíváme se na Starý židovský hřbitov. Ve Španělské synagoze se zase seznámíme s historii židů až do 20. století a přestavbou Josefofa. Program, který je cca 2 - 3 hodinový, je určený pro všechny věkové skupiny Zš a SŠ. Cena je vč. vstupů do objektů. Objednat je možné také další programy pořádané přímo Židosvským muzeem.

Víte, že: kuriozitou Josefova je starý neobvyklý ciferník ve štítu radnice. Jedná se o ciferník s hebrejskými písmeny ve významu číslic. Tak jako se hebrejský text čte zprava doleva,  tak se ručičky těchto  hodin otáčejí doleva. Trochu nelogicky můžeme prohlásit,  že "ručičky se pohybují proti směru hodinových ručiček".  Navíc menší ručička ukazuje minuty, větší  pak hodiny. Koncepce ciferníku je rarita i v židovské kultuře. 

h

 

Cena: 150 Kč

Mám zájem se zúčastnit !
0 + 7 =